49 teknoparkta 8 bin Ar-Ge projesi yürütülüyor

49 teknoparkta 8 bin Ar-Ge projesi yürütülüyor

Hanife Baş / Tech Köşe

Ülkelerin zenginliğinin en önemli kaynaklarından biri girişimciler. Teknoloji ve online alandaki girişimler ise yeni dünyanın gözdeleri. Bu girişimcilerin gelişmesi için de etraf ve ekosistem gerekiyor. Bunu en iyi sağlayan ise teknoparklar ya da kuluçka merkezleri. Dünyada gelişen trendlere paralel olarak Türkiye’de de bu merkezlerin sayısı artıyor. Son istatistiklere tarafından 47 kuluçka merkezimiz bulunuyor.

Kuluçka merkezleri hemen şimdi işin başında olan girişimcilere destek oluyor, kaynak ve hizmet sağlıyor. Türkiye’de sayıları gelişen bu merkezler bir uçtan bir uca startup’lar gelişerek meslek hayatına giriş yapıyor. Yapılan araştırmalar kuluçka merkezlerinden meydana çıkan şirketlerin sektörlerinde önemli oyuncular arasına girdiğini gösteriyor.

Türkiye’de kuluçka merkezleri daha çok üniversiteler ve teknoparkla bünyesinde yer alıyor. Son istatistiklere kadar, bakanlar kurulu kararıyla 63 teknoloji geliştirme bölgesi var. 63 teknokentin 49 tanesi şu an için faaliyette, diğerleri geliştirme aşamasında. Aralık 2015 itibariyle, faaliyette olan teknokentlerde Ar-Ge çalışmalarını yürüten firmaların sayısı 3 bin 744’e ulaştı. Geliştirme bölgelerinde, 2015 yılı aralık ayı itibariyle toplam 38 bin 239 personele istihdam sağlandı.

8 bin Ar-Ge projesi

Tamamlanan Ar-Ge proje sayısı 18 bin 318. Yürütülen Ar-Ge projesi 8 bin 525. Kayıt ettirilen berat sayısı 591. Dilekçe süreci devam eden berat sayısı 1.022. Teknoparkların 30’unda teknoparkların altında kuluçka merkezi bulunuyor. Teknoparkı olmamasına karşın üniversite desteği ile kurulan kuluçka merkezleri de eklendiğinde toplam rakam 47’ye ulaşıyor.

Dünyada teknopark fikri ilk olarak 1950 yılında Stanford Üniversitesi’nin öncülüğünde yaptıkları araştırmaları ticarileştirmek isteyen bir grup araştırmacının çabalarıyla Amerika’da ortaya çıktı. ‘Silikon Vadisi’ olarak aşina bu teknopark, kuşkusuz dünyanın en fazla tanınanı. Dünyada 800 teknopark aktif durumda.

Türkiye’de birincil teknoloji geliştirme bölgesi çalışması ODTÜ kadar 1991 yılında başlatıldı. İTÜ ve ODTÜ’nün öncülüğünü yatpı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Anadolu’nun öyle fazla şehrinde girişimciler için özel kuluçka merkezleri bulunuyor. Bu merkezlerden biri de Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesindeki Yıldız Kuluçka. 2013 yılında kurulan merkez yenilendi.

Yıldız Kuluçka, girişimcilik ekosisteminin tüm paydaşlarına ev sahipliği yapacak şekilde geliştirildi.

Yıldız Kuluçka’da, NASA kadar da kullanılacak olan ve yatırım bölge ‘Dokunma Hissine Sahip Yapay Deri’ ve birçok ödül bölge ‘Damar Görüntüleme Spreyi’ gibi çalışmalar bulunuyor. Kuluçkada yer alan girişimcilerin yüzde 60’ı medikal, alet imalatı, elektronik, enerji, yiyecek sanayi ve kimya gibi sektörlerde faaliyet gösteriyor ve yenilikçi bir ürün ya da ekipman üretmeyi hedefliyor.

en düşük % 60′ ıinovatif bir ürün

Yıldız Kuluçka Müdürü Latif Yüce, Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin dünyadaki gelişmiş girişimcilik ekosistemlerine göre henüz başlangıç seviyesinde olduğunu anımsatıyor. Ancak devlet hibe programları, melek yatırımcılık teşvikleri, teknoparklar ve kuluçka merkezleri bu ekosistemin gelişmesine büyük katkı sunuyor. Ulu, kuluçka merkezlerimizin dünyadaki kuluçka merkezlerinden fazla daha iyi seviyede büro ve teşvik imkanlarına sahip olduğunu belirterek, şunları söylüyor: “Kayda Değer olan girişimcilik kavramının ilköğretim seviyesinden itibaren eğitim müfredatlarında yer alması, girişimcilik bilincinin yüksek olması, dolayısıyla girişimcinin kuluçka merkezine girdiği andan itibaren girişimini çok çabuk bir şekilde hayata geçirmesini sağlamaktır” diyor. Teknoparklar altındaki kuluçka merkzelerinde daha çok inovatif ve teknolojik girişimler bulunuyor. Girişimcilerin yüzde 60’ı inovatif bir ürün veya ekipman üretiyor.