İstihbaratta 'OBİPAS' dönemi

İstihbaratta ‘OBİPAS’ dönemi

İstihbaratta bitmiş yapılandırma çalışmaları devam ederken, son dönemde terör örgütlerine karşın başarılı operasyonlar ve canlı bomba yakalamalarının ardında etkili-etkin data paylaşımının yattığı ortaya çıktı. Kısa adı OBİPAS olan Operasyonel Veri Paylaşım Sistemi canlandırıldı ve etkin şekilde kullanılmaya başlandı. Önceden bütün sisteme merkezi olarak dağıtılan istihbarat, şu anda merkezi dağıtımla yetinilmeden lokal olarak da hedefe ulaştırılıyor. Örneğin, Hatay ile ilgili bir istihbarat daha önce OBİ- PAS üzerinden Güvenlik Genel Müdürlüğü’ne ulaştırılıp oradan dağıtıma sokulurken, hemen sahadaki istihbarat yetkilisi bilgiyi gidip Hatay Emniyeti’ne elden veriyor. Acele durumlarda data, hem merkezde ayrıca de sahada paylaşılıyor. Böylelikle gecikmelerin veya geçmişte yaşandığı gibi art niyetli girişimlerin de önüne geçilmiş oluyor. Bürokratik işleyiş ve yavaşlıktan kaynaklanan sıkıntılar da artık asgari seviyeye kesilmiş durumda.

DIŞ İSTİHBARAT

İkinci kayda değer nokta; Türkiye’nin komşularıyla ilişkilerini aşamalı olarak düzeltmesi ve “dostlarının” sayısını artırma politikası kısa sürede sonuç verdi. Bilhassa ilişkilerde nispi iyileşme sağlanan bu ülkelerle, istihbarat paylaşımında manâlı aşama kaydedildi. İlişkiler düzeldikçe İngiltere, Rusya, İran, Birleşmiş Arap Emirlikleri, hatta İsrail gibi ülkelerle istihbarat paylaşımı arttı. DATA BIRLEŞTIRME Milli İstihbarat Teşkilatı’nda en büyük atılım, data toplama ve değerleme biriminde yapıldı. Kapasite, etkinlik ve yetkinlikte koskocoman sıçrama yaşandı. Ayrıca insan kaynağı hem de teknik donanım açısından önemli yatırımlar yapıldı. Yeni enstrümanlar devreye sokuldu. Teknik istihbarat alanında insan kaynağına yatırımın sonuçları data analizlerinde kendisini gösterdi. ByLock ve Eagle’ın deşifre edilmesi, bunun son örneği…

ETKIN MİKK VE MİKM

Stratejik bir danışma kurulu olan Ulusal İstihbarat Koordinasyon Kurulu (MİKK), istihbarat alanında devletin yapısal sorunlarına çözüm aranan bir komite. İstihbaratın paylaşımı, kurumlar arası eşgüdüm, bakış analizi, haritalandırma, veri inceleme elemanları yetiştirilmesi gibi genel taktik ve politikaların konuşulduğu bu komite, yeni dönemde daha etkin çalıştırılacak. Kurumlar arasında yerel düzeyde istihbarat paylaşımının yapıldığı Karşılıklı İstihbarat Koordinasyon Merkezi (MİKM) ise FETÖ ile çaba sürecinde özenle baştan yapılandırıldı. Suiistimallerin, kaçak ve sızmaların önlenmesi konusunda tedbirler alındı.

OBİPAS NE YAPAR?

İstihbarat birimleri ile kolluk kuvvetleri arasındaki koordinasyonun çabuk ve verimli bir şekilde kullanılmasını amaçlayan OBİPAS, operasyonel görevi yer alan birimlerin ve teşkillerin yerine getirmek istedikleri operasyona yönelik bütün bilgilerin toplanmasıdır. Eski usulde Genelkurmay, terörle çaba konusunda bir veri elde ettiğinde bunu MİT’e sorarak onaylama alırdı. Bu başvuru formu terörle mücadelede hantal bir yapı oluşturduğundan, devreye sokulan OBİPAS’la çabuk ve daha sağlıklı karar alınabilecek bir sistem ortaya konuldu. Natürel çağdaş istihbarat yapılanması namına başka çözümlemeler de devrede.

BÜLENT AYDEMİR